Начало - Последни публикации
Страници: [1] 2 3 ... 10
 1 
 -: Вчера в 10:41:07 
Автор appuser - Последна публикация от bluesky
Ясно.
Ако имаш готово, свежо Копие, (на външен Диск - "матрица"), от всички инсталирани Програми, които използваш, (преди да си правил каквато и да е работа), ще отнеме не повече от час.
Например с CCC, (или подобна).

 2 
 -: Вчера в 09:59:32 
Автор appuser - Последна публикация от appuser
Не е до програма или шрифт. Проблемът изглежда е в енкодинга на OSа или нещо такова. Въпросът, мисля, е дали преинсталиране ще свърши работа. Реших да питам някой срещал проблема, преди да започна упражнението.

 3 
 -: 31-07-2021, 22:54:35 
Автор appuser - Последна публикация от bluesky
Би могъл да започнеш, например, от инсталиране на свежо Копие на съответния Фонт, (вместо физическото копие на Фонтът, правещ белички...). Така ще разбереш, появява ли се по-нататък същия въпрос или имаш повреден Фонт.
За начало.

В същата светлина, би могъл да смениш отрязъка от Текста с друг Фонт, и да го зададеш "болд". Така отново ще имаш Инфо КОГА ТОЧНО се проявява въпросът - само в рамките на един Фонт или се проявява при всички Фонтове...

Ако продължава да се появява същият въпрос, тогава вероятно нивото е на линия "Апликация". Тогава би могъл да замениш Text.app с нейно свежо Копие.
И да разиграеш въпросния къс Текст през други Програми, поддържащи Текст.

 4 
 -: 31-07-2021, 20:06:51 
Автор appuser - Последна публикация от appuser
"...намери своето съдържание, специфика или жанрово определение.

Ñèñòåìàòèçàöèÿòà â íÿêîè òåçè îïðåäåëåíèÿ å óñëîâíà, íî â åäèí èëè äðóã âèä íåîáõîäèìà, äîðè íå òîëêîâà çàðàäè çâåçäèòå è íîùíîòî íåáå, êîëêîòî ïîðàäè ñú÷åòàíèåòî íà òåõíèêè íà èçãðàæäàíå íà èçîáðàæåíèåòî è èçîáðàçèòåëíè çàäà÷è, íåñâîéñòâåíè çà ñúçäàâàíåòî íà êîéòî è äà å äðóã  ôîòîãðàôñêè îáðàç."

Появи се преди месец и бяха засегнати няколко текущи документа. В примера, при отварянето на този стар документ, болдираният текст се четеше. Избрах го и го превърнах в clipping на десктоп. Не помня ситуацията, примерно след рестарт, получерният текст в документа и отрязъка бяха повредени. Това означава, че всички болдирани символи във всчки документи от Text.app в компа отиват на кино. В Quark няма проблем, други програми за писане не ползвам. Не  съм пробвал дали проблемът се появява при курсив или подчертаване.  El Capitan.

 5 
 -: 30-07-2021, 22:35:01 
Автор Adamov - Последна публикация от hgeorgiev
Инсталирах 11.5.1 ъпдейта днес и М1 Еъра започна да грее като печка - цял следобяд и продължава.
kernel_task процеса не пада под 90% натоварване на процесора, а често е и над 100%.
Ето сега слушам музика, а лаптопа грее сякаш не е спирал да рендва видео.
Ресетнах SMC-то, уж падна натоварването. Ще го наблюдавам, в краен случай ще се прави преинсталация към 11.5.
И аз го инсталирах. Нямам проблеми за сега. Може би някой софтуер конкретно не се понася.

 6 
 -: 30-07-2021, 14:59:30 
Автор dkmi - Последна публикация от dkmi
Темата е за триене.

 7 
 -: 30-07-2021, 08:30:44 
Автор thebest1978 - Последна публикация от thebest1978
За триене,благодаря.

 8 
 -: 29-07-2021, 23:23:46 
Автор Adamov - Последна публикация от bluesky
Добър Вечер на Всички!

Да-а-а... нов чип не се прави лесно... като "новите" ваЦини - и пробваш на "гвинейските свине"...
Логичното би било (и за Apple), в следващия чип - М2, М3...(?)... или:

• да удвоява обема на Паметта - сега 16GB, по-късно - 32GB, след това - евентуално - 64GB и т.н. Това обаче изисква безкрайни опити, докато им се получи.
• друга версия - да увеличи количествата Модули, (вече създадените), като ги впрегнат да работят паралелно.

И както казват туарегите: ..."... поживем, увидим..."...

Моето ненатрапчиво мнение си остава, че след 1947-ма, "...някой, някъде..." предостави на Хомо Сапиенс технология, която и днес не са наясно как е проектирана, а САМО се ползва, като се следват стъпките, (алгоритъма) на предоставилия я...

 9 
 -: 29-07-2021, 21:34:38 
Автор Adamov - Последна публикация от angelvn
Инсталирах 11.5.1 ъпдейта днес и М1 Еъра започна да грее като печка - цял следобяд и продължава.
kernel_task процеса не пада под 90% натоварване на процесора, а често е и над 100%.
Ето сега слушам музика, а лаптопа грее сякаш не е спирал да рендва видео.
Ресетнах SMC-то, уж падна натоварването. Ще го наблюдавам, в краен случай ще се прави преинсталация към 11.5.

 10 
 -: 29-07-2021, 13:04:45 
Автор bbbarrr - Последна публикация от bbbarrr
Благодаря bluesky знам че мога да разчитам на професионален съвет от теб , живот и здраве ако се намери нещо ще се чуем Smiley

Здравей dkmi оки ако излезе нещо ще е супер , на мен реално ми е нужна за графична работа и фото ретуш на снимки главно , благодаря ти Smiley

Страници: [1] 2 3 ... 10